Eesti
English Português
Konsulaarinfo »

Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

22.06.2011

Aastail 2012-2014 mitmekordistub uue isikut tõendava dokumendi taotlejate arv seoses suure hulga 5- ja 10-aastase kehtivusega dokumentide üheaegse aegumise tõttu. Tänu sellele pikeneb ka dokumendi kättesaamise ooteaeg. Seetõttu palume kontrollida oma dokumentide kehtivusaega ja esitada taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti, soovitavalt umbes 6 kuud enne selle kehtivusaja lõppemist.

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides, biomeetriliste andmetega Eesti kodaniku pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu.

Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise) kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist „teenused“, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil +372 612 3000, samuti saatkonna telefonil +351 21 319 4150.

EESTI PASSI taotlemiseks tuleb pöörduda isiklikult saatkonda. Taotlust posti ega e-posti teel esitada ei saa (taotlejalt tuleb hõivata sõrmejäljed). Palun broneerige selleks eelnevalt vastuvõtuaeg emaili või telefoni teel (351) 21 319 4150.

Kiirpassi saab tellida ainult isiklikult Eestisse minnes. 

Ainult ID KAARDI taotlusi on samuti võimalik esitada Politsei- ja Piirivalveametile posti või e-posti teel:
ID kaart täiskasvanule
ID kaart lapsele

NB! Kui eelmise passi taotlemisest ja sõrmejälgede andmisest on möödunud vähem kui kaks aastat, saate passi taotleda Politsei- ja Piirivalveametist ka posti või e-posti teel, samuti alla 12-aastaste laste passitaotlused.

Uue dokumendi tellimine võtab aega kuni 6 nädalat.

Korduva Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Korduva passi või ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas on vaja esitada:

 1. Avaldus (pdf).  Avaldus tuleb täita trükitähtedega. Palun jälgige, et ankeedil oleks allkirjaväljale antud allkiri kirjutatud musta tindiga ja palun lisada avaldusele kontaktandmed Portugalis. Taotlusankeedi võib täita ka konsulaarosakonnas.
 2. Üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt
 3. Lapsele passi taotlemisel teise lapsevanema kirjalik nõusolek.
 4. Kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument (abielutunnistus ja abikaasa passi koopia).
 5. Riigilõiv on välisesinduses taotlemise korral Eesti kodaniku passi eest 60 eurot, ID-kaardi eest 50 eurot;  vanaduspensioniealisele isikule Eesti passi eest 15 eurot, ID-kaardi eest 10 eurot.
 6. Kui taotlete passi ja ID-kaarti välisesinduses samaaegselt, on riigilõiv 80 eurot, pensionäridele 25 eurot.

Esmapassi taotlemine lapsele:

 1. Avaldus (pdf). Avaldus tuleb täita trükitähtedega ja palun lisada avaldusele kontaktandmed Portugalis.
 2. Üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40x50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
 3. Koopiad mõlema vanema passist.
 4. Lapse teise vanema kirjalik nõusolek.
 5. Mõlema vanema nimega sünnitunnistus.
 6. Riigilõiv välisesinduses taotlemise korral lapse passi eest on 20 eurot, ID-kaardi eest 10 eurot,  Eesti passi ja ID-kaarti samaaegselt taotledes tuleb tasuda riigilõivu 25 eurot.

Pass ja ID-kaart väljastatakse taotlejale isiklikult, mitte posti teel. Kui soovite dokumenti kätte saada Portugalis, tuleb taotlusavalduses dokumendi väljastamise kohaks märkida välisesindus – Eesti Saatkond Lissabonis või Eesti aukonsul Portos, Taviras või Ponta Delgadas.

Lisaküsimuste puhul palun saatke e-mail aadressile Embassy.Lisbon@mfa.ee.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee