Eesti
English Português
Konsulaarinfo » Tõendid ja dokumendid »

TÕENDI ANDMINE

05.01.2015

Saadik saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Portugali ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet, vms. Enne tõendi taotlemist peaks selgitama, mida tõendada soovitakse - kui tõend on vajalik ametlikus asjaajamises, peaks tõendi sisu selgitamiseks pöörduma seda nõudva ametiasutuse poole.

TÕENDI SAAMISEKS tuleb pöörduda saatkonna poole ja:

1) esitada taotlus (erisused erinevate tõendite osas vt allpool) – isiklikult saatkonnas, meilitsi Embassy.Lisbon@mfa.ee või posti teel aadressil: Rua Filipe Folque 10J-2Esq, 1050-113, Lisboa, Portugal. Taotluse esitamisel peab tõendama enda isikut, st saatkonda tulles võtke kaasa oma pass või ID-kaart, meilitsi või posti teel saadetavale taotlusele lisage taotlusele dokumendist tehtud allkirjastatud koopia. Koopiat passist või ID-kaardist ei pea taotlusele lisama vaid juhul, kui esitatav taotlus on kinnitatud digiallkirjaga.

2) tasuda tõendi väljastamise eest ette nähtud riigilõiv. Riigilõivu saab tasuda sularahas või pangaülekandega.  Kui edastate taotluse posti teel, peab taotlusele lisama riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

1. Perekonnasündmuse tõend. Tõendada saab Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud sündmusi: sünd, surm, abielu, abielulahutus, nimemuutus. Tõend väljastatakse Eesti rahvastikuregistrist eesti, inglise, prantsuse või saksa keeles.  Esitama peab vormikohase taotluse - avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks (eesti, vene või inglise keeles). Tasuda tuleb riigilõiv 15 eurot + dokumendi maksumus.

2. Tõend isiku karistatuse kohta. Selle tõendi saate tellida Eesti Karistusregistrist. Tõend väljastatakse eesti keeles ja tasuta (esmane taotlus aasta jooksul).

Portugalis aktsepteeritakse tõendit ilma apostillita, kui see on seotud saatkonnas tehtud portugalikeelse tõendiga. Selleks tuleb tasuda riigilõiv 20 eurot.

Muude tõendite osas palume konsulteerida saatkonnaga (nt hariduse, tööstaaži vms tõendamine). Teatud tõendeid väljastatakse interneti teel (vajalik ID-kaart ja kehtivad PIN-koodid), samas ei pruugi automaatselt genereeritud tõend sobida välisriigi asjaajamiseks.

TÕENDI VÄLJASTAMINE

Tõend väljastatakse isiklikult saatkonnas või posti teel.

Kui soovite tellitava dokumendi saada kätte posti teel, peate edastama saatkonda vabas vormis avalduse, näidates ära oma postiaadressi (maja, tänav, linn, indeks, riik, nimi).

NB! Saatkond saadab dokumendi tavapostiga. Kui soovite kiir- või tähitud posti teenust vms, palume saatkonda edastada ka kohaselt margistatud ja õige aadressiga varustatud ümbrik.

Lisateabe saamiseks pöörduge saatkonna poole meilil Embassy.Lisbon@mfa.ee või telefonil 00351 21 31 94 150.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee