Eesti
English Português
Konsulaarinfo » Tõendid ja dokumendid »

DOKUMENDI TELLIMINE

05.01.2015

Saatkonna kaudu on võimalik tellida Eesti ametiasutuste poolt väljastatavaid dokumente, nt arhiividokument, kodakondsuse tõend, karistusregistri teatis, apostille kinnitus, vms.

KUIDAS DOKUMENDI TELLIMUS ESITADA?

Dokumendi tellimistaotlused võib esitada isiklikult saatkonnas või posti teel aadressil: Rua Filipe Folque 10J-2Esq, 1050-113, Lisboa, Portugal. Dokumendi tellimine on võimalik ka aukonsulite kaudu, kuid soovitame eelnevalt tellitava dokumendi osas saatkonnaga konsulteerida.

Dokumentide tellimiseks saatkonna kaudu tuleb esitada:

1) dokumendi tellimistaotlus (pdf);
2) riigilõiv 15 eurot, millele lisandub lõiv tellitava dokumendi eest (või riigilõivu tasumist tõendav teave);
3) koopia tellija isikut tõendavast dokumendist;
4) lisadokumendid vastavalt tellitavale dokumendile (konsulteerida saatkonnaga)

Lisateabe saamiseks pöörduge saatkonna poole meilil Embassy.Lisbon@mfa.ee või telefonil 00351 21 31 94 150.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee