Eesti
English Português
Uudised ja teated »

Küsitlus välismaal elavale eestlasele või eesti juurtega inimesele

24.11.2014

Eesti kuvand 2014 - aega vastata 30.11.2014

The world around us has changed and developed and for this reason, it is also important to bring the world's perception of Estonia up to date. Enterprise Estonia has, in cooperation with governmental bodies and entrepreneurs, started mapping the expectations and needs to further develop the image of Estonia around the world. We also ask for your personal contribution via this survey. Each individual opinion and answer is important to us and that is why it is also important to give your name and e-mail address. This will give us the opportunity of contacting you afterwards to clarify a given answer or to develop further the thoughts you have put down./
Maailm meie ümber on muutunud, seoses sellega vajab ajakohastamist ka see, mida ja kuidas me Eestist räägime. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on alustanud koostöös Riigikantselei, ministeeriumite ja ettevõtjatega valdkondade lõikes Eesti kuvandi arenguks vajalike ootuste ja vajaduste kaardistamist. Iga vastaja arvamus ja vastus on väärtuslik. Oluline on, et vastaja märgiks oma nime ja kontakti, nii saame temaga vastuste täpsustamiseks vajadusel hiljem ühendust võtta. Personaalsele küsimustikule vastamine tagab küsitluse tulemuste usaldusväärsuse. Palume Teie abi KÜSIMUSTIKU täitmisel.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee