Eesti
English Português
Uudised ja teated »

Konverents "Culture 4D: Digitisation, Data, Disruptions, Diversity" Tallinnas 29.-30. septembril 2016

12.08.2016

Maailmas unikaalsena on konverentsi fookuses kultuuriliste suurandmete haldamise tulevikusuunad ning kultuuri digiteerimisega kaasnevad uued võimalused ja väljakutsed nii avalikule kui ka erasektorile.

Esimese konverentsipäeva alateema on "Small Europe, Big Data", mille raames keskendutakse kultuuri digiteerimisele, digiteeritud materjalide ja andmete korraldusele ning digikultuuri uuskasutuse põhisele innovatsioonile. Tipp-eksperdid arutlevad, kuidas peaksid väikeriigid oma digikultuuri teenuseid laiendama. Esimese päeva peaesineja on hinnatud kultuuripoliitika professor Philip Schlesinger (Glasgow Ülikool).

Konverentsi teise päeva alateema "Means to empowerment and cultural participation" on pühendatud digikultuuriga kaasnevatele väljakutsetele ja võimalustele erinevates ühiskonnagruppides. Näiteks küsitakse, milliseid eneseteostusvõimalusi pakub digikultuur lastele ja noortele, kultuuritöötajatele või pagulastele. Arutlusele tuleb ka Eesti e-residentsus ja parimad strateegiad võimaldamaks pagulastel osaleda Euroopa kultuuris, mõista keskkonda enda ümber ja hoida sidet päritolumaaga. Teise päeva peaesinejana astub üles Sorbonne Nouvelle Ülikooli tunnustatud professor Divina Frau-Meigs, kelle eriala on meedia ja infotehnoloogiate poliitika, meediakasutus ning noorte meediaharjumused. Samuti on panelistide hulgas maailmatasemel kultuuritööstuste uurija professor David Hesmondhalgh (Leedsi Ülikool).

Konverents toimub inglise keeles.  Lisainfo ja registreerimine : http://www.culture4d.net/en

Konverentsi korraldavad Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni ja digikultuuri tippkeskus (MEDIT) ja Kultuuriministeerium koostöös Euroopa Nõukoguga. Toetavad partnerid on Kultuuriministeerium  ja  Rahvusraamatukogu.

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee