Eesti
English Português
Uudised ja teated »

Projektikonkursid eesti kultuuriühingutele välismaal

18.11.2016

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas kaks projektikonkurssi eesti kultuuriühingutele välismaal.

Mõlema konkursi taotlus koos lisadega tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna MISA digitaotluste keskkonnas: www.meis.ee/digitaotlus. Kui taotlust koos lisadega ei ole võimalik digitaalselt allkirjastada, saab taotluse edastada ka e-posti teel aadressil taotlus@meis.ee ning saata originaalallkirjaga taotlus paberkandjal posti teel.

Mõlema konkursi tähtaeg on 5. jaanuar 2017.

Konkursside tingimused leiab MISA kodulehelt: www.meis.ee/konkursid.

Erinevused on projektile eraldatavas maksimaalses toetussummas, projekti esitatavates nõuetes ja abikõlbulikkuse perioodis.

http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=680
NB ! Antud projektikonkurssi eelarve on 40 000 eurot, ühele projektile eraldatav toetussumma on kuni 4000 eurot ja projektide abikõlbulikkuse periood 11.11.2016-31.12.17.

Eesti Vabariik 100 väliseesti kultuuriühingute projektikonkurss: 
http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=681
NB ! Antud projektikonkursi eelarve on 40 000 eurot, ühele projektile eraldatav toetus on kuni 8000 eurot, kaasfinantseering ja/või omafinantseering peab olema vähemalt 20% eelarvest ja projektide abikõlbulikkuse periood on kuni 11.11.16 - 31.12.2018.

Lisainfo:
Sandra Nuudi
MISA rakenduskeskuse koordinaator
Tel: 659 9855
sandra.nuudi@meis.ee

Heilika Pikkov
EV100 ja EL eesistumise rahvusvahelise programmi haldur
Tel: 56 91 20 91
heilika.pikkov@riigikantselei.ee

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee