Eesti
English Português
Uudised ja teated »

Maailma majandusfoorumi värske aruande kohaselt on Eesti kõige ettevõtlikum riik Euroopas

17.03.2017

Maailma majandusfoorumi värske aruande kohaselt on Eesti kõige ettevõtlikum riik Euroopas. Raport koostamisel jälgiti muu hulgas töötajate aktiivsust uute ideede väljatöötamisel ja rakendamisel ettevõtete sees - ja jõudis järeldusele, et Euroopas eelistatakse uusi ettevõtmisi ja projekte alustada oma töökohaks ettevõtte sees ja mitte alustada selleks eraldi äri.

Aruanne võrdleb ettevõtlusaktiivsust ettevõtete sees ja startup-ettevõtte loomist.  Kui vaadata vaid startup-ettevõtete kasvu, siis ei lähe Euroopal teiste mõjukamate piirkondade ja riikidega võrreldes väga hästi. Kui sellele lisada aga töötajate aktiivsus oma ettevõtete seas, siis jääb Euroopa maha vaid USA-st, Kanadast ja Austraaliast.

Euroopas omakorda on aga uhkel esikohal Eesti. Meil on väga kõrge startup-aktiivsus ning üle keskmise ka töötajate ettevõtlikkus oma olemasolevatel töökohtadel. «Ligi 80 protsenti siin alustatud ettevõtetest on tulemusele orienteeritud ning Eestit tuuakse sageli eeskujuks ettevõtlikkusele orienteeritud poliitikaga,» seisab raportis.

Raport märgib, et Eesti majandus on küll väike, kus SKT ühe inimese kohta on vaid 13 400 eurot, kuid pärast majandusseisakut (15-protsendine SKP kokkukuivamine aastal 2009) on siin toimunud majanduse stabiilne taastumine. Põhiliseks tõukejõuks on seejuures olnud institutsioonide ja tööturu efektiivsus ning piduriks vähene innovatiivsus.

«Eesti edu ettevõtlikkuse osas ei ole juhus,» tõdeb raport. 1990. aastate algul algatas valitsus sihikindlalt reforme, mis lõhkusid senise riigiettevõtete süsteemi, ning asus seejärel digiteerima riigiteenuseid. Raport toob ka esile e-residentsuse programmi, mis võimaldab igaühel alustada rahvusvahelist virtuaalset äri.

Majandusfaktorite kõrval rõhutatakse aga ka teisi ettevõtlikkust soosivaid asjaolusid. Näiteks pikaaegset eneseusust ja püsivusest kantud ajalugu ja kultuuri, mis on omakorda tingitud suure ja pahatihti vaenuliku naabri varjus olemisest.

Vähetähtis ei ole jätkuvalt ka Skype’i mõju, mis inspireerib kogu praegust Eesti ettevõtjate põlvkonda.


Tutvu raportiga lähemalt:

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Entrepreneurship_in_Europe.pdf

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee