Eesti
English Português
Uudised ja teated »

Eriolukorra väljakuulutamine Portugalis 17.08.2017

18.08.2017

Portugali peaministri kabinet andis teada tulekahjude puhkemise ohu suurenemisest eeloleval nädalavahetusel. Sellest tulenevalt kuulutati pea- ja siseministri ühise otsusega valitsuse nimel välja ohte ennetav eriolukord. Eeloleval laupäeval ja pühapäeval on Portugali mitmetes piirkondades oodata õhutemperatuuri tõusu üle 40˚C, pika aega kestnud põuaperiood on õhuniiskuse viinud minimaalsele tasemele ning seetõttu on tuleoht paljudes piirkondades väga suur.

Portugali tsiviilkaitseseaduse kohaselt võib eriolukorra välja kuulutada suure õnnetuse või katastroofi korral või selle ennetamiseks. Eriolukord annab muuhulgas riiklikule tsiviilkaitseteenistusele õiguse  vabaks juurdepääsuks eraomandile, seal hulgas loodusvaradele ning energiaressurssidele. Lisaks on seaduses sätestatud võimalus tsiviilmobilisatsiooniks operatsioonide läbiviimiseks või elanikkonna kaitseks. Eriolukord annab õiguse kehtestada isikutele, sõidukitele ja loomadele piirang eriolukorra piirkonnas vabalt liikuda ning võimaldab sanitaar- ning turvaalade välja kuulutamist. Samuti on võimalik vastavalt vajadusele transpordi ja sidevahendite, vee- ja energiavarude ning esmatarbekaupade kasutamise ratsionaliseerimine.

Portugali valitsus arutas Kataloonias toimunud terrorirünnakute valguses ka terrorismiohuga seotud teemasid ja otsustas vaatamata naaberriigis toimunule jätta see senisele tasemele.

Tuleohu piirkondades liikudes palume järgida Portugali ametiisikute soovitusi ja ettekirjutisi!

Jälgi infot ohutaseme kohta üle terve Portugali:

https://www.ipma.pt/pt/

http://www.prociv.pt/pt-pt/SITUACAOOPERACIONAL/Paginas/default.aspx

TopBack

© Eesti Suursaatkond Lissabonis Rua Filipe Folque nr.10ºJ-2ºESQ, 1050-113 Lissabon, tel. (351) 21 319 4150
e-mail: Embassy.Lisbon@mfa.ee